Loading…

Senso Consult

koers houden en meebewegen

referenties

over coaching

“Jan Maarten weet de goede combinatie te maken tussen een persoonlijke benadering, ruimte en rust en overzicht houden. Tijdens het proces heb ik me geen enkel moment belemmerd gevoeld maar juist gedragen door het proces zelf en goed begeleid door Jan Maarten. Er was geen haast, veel persoonlijk respect en hij kan echt goed luisteren en hele uitleggen in een paar correcte woorden vatten. Het heeft me veel gebracht.”

Consultant organisatieadvies

“Vooraf kende ik Jan Maarten niet, maar tijdens ons intake gesprek maakte hij een prettige en rustige indruk op mij. Dit is tijdens alle sessies zo gebleven. Hij heeft mij steeds gestuurd in een bepaalde richting zonder zijn eigen oordeel. Liet mij de dingen ontdekken. Dit was een prettige manier van coachen, ook omdat de tijdsduur al vooraf vaststond. Bedankt!”

Personal Assistant

over training

“De betrokkenheid en het inlevingsvermogen van Jan Maarten zijn voor de ondernemingsraad waar ik deel van uitmaak (in wisselende samenstelling en zeer divers als het gaat om achtergrond, maar bovenal kritisch) redenen geweest om hem inmiddels al meerdere malen als trainer/coach in te schakelen. Jan Maarten slaagt erin om je steeds te verrassen. Soms door een spelvorm, soms door prikkelende stellingen. Door haarfijn de sfeer en verhoudingen in de groep aan te voelen geeft hij op de juiste momenten een extra impuls aan de training. De rust die hij uitstraalt heeft een positieve invloed op de resultaten van de training.”

Voorzitter ondernemingsraad

“Je hebt soms de neiging om, wanneer je eenmaal een goede adviseur/trainer/consultant hebt gevonden, bij de goede man of vrouw te blijven hangen. Toch bekruipt je het gevoel dat heb ik al eens gehoord en je stelt je de vraag: “voegt het nog wat toe aan de al aanwezige kennis?”. Bij Jan Maarten van Senso Consult niks van dit alles. Hij heeft ons, met ons bedoel ik de Centrale Ondernemingsraad van Telegraaf Media Groep, al een aantal keren geadviseerd, getraind en flink onder handen genomen. Iedere keer weer op zo een verassende en verfrissende manier dat het déjà vu gevoel volkomen uitbleef. Hij heeft binnen onze COR feilloos aan weten te geven wat er nog nodig is om de kwaliteit van het overleg te vergroten, wat we daarvoor moeten doen en vooral laten. Hij is niet zo arrogant om altijd helemaal alleen die klus te willen klaren, hij zal zo nodig adviseren ook andere mensen of instrumenten daarvoor binnen te halen. Zijn adviseren is niet in beton gegoten, maar laat eigen inbreng en interpretatie van zijn klanten toe, zodat raad en daad geheel toepasbaar is op het eigen functioneren. Wij kijken met plezier terug op goede trainingen en adequate advisering van Senso Consult. Kijken ook alweer uit naar een aantal geplande trainingen.”

Voorzitter Centrale Ondernemingsraad

“Ik ben weg van Jan Maarten als trainer! Ik vind het geweldig hoe we met zijn allen na een dag hard werken en veel plezier onder zijn (bege)leiding met concrete plannen en acties en zelfs al uitgeprinte versies van samen uitgewerkte opdrachten naar huis zijn gegaan. Chapeau!”

Deelneemster OR-training

Over managementgames

Jan Maarten heeft ons (drie organisatieadviseurs) een half jaar begeleid bij en getraind in het bouwen van een ‘serious game’. De game is succesvol gespeeld en onze klanten zijn zeer tevreden over de opzet en het eindresultaat. Jan Maarten heeft ons zelf laten zoeken en ervaren hoe je een goede game moet bouwen. Hij zet de kaders neer en daarbinnen laat hij je ontdekken waar (on)mogelijkheden zitten, wat wel en niet werkt. Hij remt af en stuurt bij wanneer nodig. Het resultaat is een game die echt van onszelf is én die aansluit bij onze eigen vraag. Zo werd het maken van de game voor ons een bijzonder en intensief leerproces.

drie organisatieadviseurs van een gemeente