Loading…

Senso Consult

koers houden en meebewegen

disclaimer

aansprakelijkheidsuitsluiting

Bij het vervaardigen van de website is de grootst mogelijke zorg betracht. Er bestaat altijd de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Aan de teksten van deze internetsite kunnen dan ook géén rechten worden ontleend.

Senso Consult draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie op enige internetsite of pagina waarnaar op deze site en aan haar gelinkte sites wordt verwezen. Al het materiaal in deze site mag niet zonder schriftelijke toestemming van Senso Consult worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gevensbestand.

Door u geconstateerde onvolledigheden en/of fouten kunt u richten aan info@SensoConsult.nl