Loading…

Senso Consult

koers houden en meebewegen

medezeggenschap

Betrokken medewerkers maken het verschil! Zij voelen zich verbonden met de organisatie waarvoor zij werken en zetten zich in om het beste uit zichzelf te halen en uit hun werk.

Omdat Senso Consult recht wil doen aan mens én organisatie, is medezeggenschap een belangrijk werkveld. Daarom zet Senso Consult zich in voor de be geleiding en (verdere) ontwikkeling van bijv. Ondernemingsraden van zowel profit als non-profit organisaties. En dat vanuit jarenlange ervaring van begeleiding, training en advies.

Daarbij valt te denken aan het:

verzorgen van (start)trainingen voor (startende) Ondernemingsraden
begeleiding en coaching van de OR gedurende de zittingsperiode (coaching)
stimuleren van visievorming, teamvorming etc.
Op het gebied van medezeggenschap werkt Senso Consult veelvuldig samen met OR Consultancy en SBI Formaat.

Wilt u meer weten of van gedachten wisselen over bovenstaande onderwerpen, neem dan contact op.