Loading…

Senso Consult

koers houden en meebewegen

advies, coaching & training

advies

Senso Consult levert op drie niveaus advies:

 • organisatieadvies: o.a. visie– en strategievorming, zelforganisatie
 • teamadvies: o.a. samenwerking en afstemming, zelforganisatie
 • persoonlijk advies: o.a. persoonlijke effectiviteit, (persoonlijk) leiderschap

Uitganspunt zijn de principes van de organisatie-ecologie. Jan Maarten Hendriks is gecertificeerd consultant op dit gebied.

Organisatie ecologie is een visie op organisatieontwikkeling gebaseerd op ecologische begrippen en inzichten, onderzocht, uitgewerkt en voorzien van praktische instrumenten. Een synoniem voor ecologie is ́vergelijkende gedragsleer’, ofwel de wetenschap die vanuit het perspectief van natuurlijke principes onderzoekt hoe en waarom een bepaald gedrag zich heeft ontwikkeld en hoe dat gedrag wordt aangestuurd.

coaching
 • Je weet wat je wilt
 • Je hebt wat daar voor nodig is
 • Je doet wat je denkt dat het beste is te doen
 • En toch heb je het niet (genoeg) naar je zin

Dat kan zo maar gebeuren. Mensen worden gedreven door hun vaak onbewuste drijfveren. Thema’s die daarbij spelen, betreffen veelal het zoeken van of gericht zijn op het vinden van veiligheid. Die veiligheid is te vinden bij andere mensen of juist in de materiële zaken, zoals carrière etc.

Het kan ook zijn dat bij je dagelijkse werk(elijkheden) een beroep op je gedaan wordt, waarbij je best in staat bent daaraan gevolg te geven, maar dat het niet echt je kwaliteiten zijn… Ongemerkt kan dan een onbalans in je (werk)leven sluipen, die zich in de loop der tijd gaat wreken. Je krijgt dan last van ongedurigheid, vermoeidheid en als het echt tegen zit een burn-out.

Een coachingstraject kan dan zinvol zijn: een heroriëntatie op de eigen drijfveren en werk(wijze). En dat zowel voor individu als voor (management)team. Maar ook als het ‘gewoon goed’ gaat, kan het nuttig zijn iemand te hebben om mee te sparren. Iemand met verstand van zaken, gevoel en inzicht, die over je schouder kan meekijken, meelevend en kritisch.

Daarom is het altijd goed:

 • te weten wat je wilt (je visie, missie en doelen)
 • te hebben wat daar voor nodig is (competenties, kennis, vaardigheden en middelen)
 • je te verhouden tot je context (omgeving, anderen)
 • en dan heb je het naar je zin!
training

Vanuit de overtuiging dat een training als een op zich staande interventie veelal een matig resultaat heeft in de dagelijkse praktijk, wordt de training steeds in een bredere context ingebed. Voorafgaand aan een training worden de deelnemers al betrokken door ‘huiswerk’, bijv. in de vorm van het bestuderen van theorie, het invullen van een quickscan, het maken van opdrachten zoals het beschrijven van situaties, etc. die tijdens de training worden ingebracht, etc.

De trainingen worden steeds afgesloten met een inventarisatie van de ‘opbrengst’: wat hebben deelnemers geleerd en (heel belangrijk) de vertaling daarvan naar de dagelijkse praktijk: een concreet ACTIEplan: hoe wordt het geleerde in de praktijk gebracht en geborgd. Indien praktisch mogelijk, volgt na enige tijd een vervolg, bijvoorbeeld in de vorm van een intervisiebijeenkomst.

In company – maatwerk
De trainingen van Senso Consult zijn altijd gebaseerd op maatwerk. Dat betekent dat de doelstellingen, vorm en duur steeds in samenspraak met de opdrachtgever worden vastgesteld.

Bij vragen of situaties als hiervoor beschreven kan Senso Consult van dienst zijn. Vanuit jarenlange ervaring in het coachen van zowel individuen als teams, met allerlei soorten vragen. Van individuele problemen tot het verhogen van de teameffectiviteit.

Afhankelijk van de vraag wordt een mix van stijl, techniek ingezet, maar altijd in overleg met de klant. Steeds zal deze afstemming gemaakt worden, opdat de klant koerst op het gewenste resultaat!

Wilt u meer weten of van gedachten wisselen over bovenstaande onderwerpen, neem dan contact op.