Loading…

Senso Consult

koers houden en meebewegen

diensten

We leven in een tijd waarin trends worden gezet van netwerken, flexwerken, nieuwe vormen van organisatie zoals zelfsturing, eigen verantwoordelijkheid voor gezondheid en loopbaan … … En hoe graag we misschien ook anders zouden willen, we leven in een wereld van continu verandering en dat brengt vaak onrust en verwarring. Omdat het overzicht verloren gaat, of omdat er geen meer grip lijkt te zijn op het verwezenlijken van de eigen doelen of wensen.

En toch is het een ‘oud verhaal’, het is van alle tijden, de wereld om ons heen is altijd al continu in beweging, volgt de oeroude cyclus van vernieuwing, groei en verval. Dat geldt voor organisaties, teams en individuen. Oude denkwijzen en systemen worden vervangen door nieuwe, het is aan ieder van ons om in die beweging het eigen pad te volgen.

Onder het motto ‘koers houden en meebewegen’ begeleid ik organisaties, teams en individuen m.b.t. organisatieverandering, leiderschap en management, medezeggenschap, samenwerking en persoonlijke effectiviteit. Met behulp van diverse instrumenten en interventiemogelijkheden, help ik inzicht te krijgen in waar je staat in deze steeds veranderende wereld, te (her)ontdekken van wat je wil en kan en vervolgens aan praktische handvatten om aan het werk te kunnen. Vanuit de oprechte overtuiging dat meedenken door alle betrokkenen noodzakelijk is voor het slagen van een verandering, ben ik partner in verandertrajecten, bij ondersteuning en creëren van draagvlak voor een ingezette verandering.

Resultaten:

  • Optimale project- en teamprestaties
  • Persoonlijke effectiviteit, effectief leiderschap
  • Richting en energie
  • “rust en vertrouwen in de toekomst”; de feedback die ik vaak van klanten krijg.

Specialismen:

  • Leiderschap
  • Team- en persoonlijke effectiviteit
  • Visie- en strategievorming
  • Verandermanagement
  • Medezeggenschap
  • Ontwikkelen en begeleiden van managementsimulaties